Image
MIA RENWALL

www.miarenwall.com
www.facebook.com/HealingIntimacyWorkshops
www.instagram.com/healing.intimacy

Mia Renwall on traumatietoinen (NARM) tantra opettaja, ja valmentaja Helsingistä. Mian kutsumus on tukea valmennettaviaan löytämään elämäänsä vapautunutta tunneilmaisua, rehellistä kommunikaatiota ja syvempää läheisyyttä ihmissuhteissaan. Hän yhdistää Healing Intimacy työpajoissaan yhteyttä luovia kosketusharjoituksia erilaisiin kommunikaatioharjoituksiin.

AUTHENTIC DATING (FIN/ENG) – Tantra & Conscious Sexuality (K18)

Tässä työpajassa Autentic Relating ja Speed Dating kohtaa ja tapaat uusia ihmisiä selkeän kommunikaation, tantristen yhteysharjoitusten ja tietoisen kosketuksen kautta. Työpaja on avoin kaikille sukupuolille ja kaikille seksuaalisille suuntautumisille, ja tässä työpajassa juhlistamme sukupuolen ja suhdemuotojen moninaisuutta. Teemme harjoituksia yhdessä isossa ryhmässä, pienryhmissä ja pareittain. (YOGA MAT)

THE MUSH – HALIKASA (FIN/ENG) – Dance & Body

Luomme yhdessä rauhoittavan ei-seksuaalisen eli platonisen Halikasan, jossa kaikki ovat tervetulleita juuri sellaisina kuin ovat. Intentiona on antaa ja vastaanottaa pyyteetöntä rakkautta kehollisen kosketuksen kautta. Intentiona on myös rauhoittaa hermostoa, kanssa säädellä ja maadoittua kollektiivisesti rajojamme kuunnellen. Halikasa on oletuksista ja syrjinnästä vapaata aluetta. (YOGA MAT)

VOICE YOUR INNER FEELINGS (FIN/ENG) – Sound & Voice

Tässä kehollisessa työpajassa tutkimme ääntämme instrumenttina, opimme tuntemaan kehoa ja äänenkäyttöä ja kuinka voimme vapauttaa kehostamme ja sielustamme sinne jämähtäneitä tunteita ääntelyn ja onomatopoeettisten sanojen kautta. Kun olemme lämmittelleet äänemme ja vapauttaneet sen mistä haluamme päästää irti, työpaja kulminoituu shamanistiseen rumpupiiriin, jossa improvisoimme äänellämme. (STRONG, YOGA MAT, NOT FOR BEGINNERS)

Image

LISÄÄ SIELUKKAITA ESIINTYJIÄ, HOITAJIA & TAITEILIJOITA

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image